Filosofi – Københavns Universitet

 
Filosofi på Københavns Universitet

Faget Filosofi tematiserer en række centrale antagelser i vores videnskabelige og dagligdags forståelse af mennesket og dets forhold til fx samfund, sprog, værdier, natur, videnskab og religion.

Filosofi hører under Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF).

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

Studier i filosofi

Bacheloruddannelse
Læs om Filosofi på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Filosofi.

Efter- og videreuddannelse
Læs Filosofi på Åbent Universitet.

For filosofistuderende

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

→ Bachelorstuderende (også tilvalg)
→ Kandidatstuderende (også tilvalg)